Partnerzy

Fundacja Evens jest międzynarodową organizacją z siedzibą w Antwerpii i biurami w Paryżu i Warszawie. Fundacja wspiera projekty promujące harmonijne współistnienie obywateli i państw zjednoczonej Europy. W ramach programu „Media” inicjuje działania mające na celu rozwijanie umiejętności korzystania z mediów – poprzez podnoszenie krytycznej świadomości, która wskazuje na zrozumienie i świadomość kulturową, oraz poprzez zachęcanie do twórczego wykorzystania mediów. W ten sposób Fundacja przyczynia się do wychowywania świadomych, aktywnych i odpowiedzialnych obywateli. Fundacja wspiera projekty lokalne i międzynarodowe, przyznaje granty, opracowuje publikacje i wieloletnie programy edukacyjne, a także przyznaje nagrody w dziedzinach edukacji medialnej i dziennikarstwa europejskiego.

 

Fundacja Panoptykon zajmuje się wpływem technologii na codzienne życie. Działania edukacyjne, które prowadzi pod szyldem Cyfrowa Wyprawka, mają za zadanie pomagać dorosłym w sposób kompetentny i odpowiedzialny uczyć młodych, jak świadomie i bezpiecznie radzić sobie w cyfrowym świecie. W ramach Cyfrowej Wyprawki powstają scenariusze lekcji, gry edukacyjne, infografiki i wiele innych materiałów. Fundacja organizuje też warsztaty i szkolenia dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą – nauczycieli, bibliotekarzy, wychowawców – oraz wspiera ich działania w lokalnych środowiskach. Patronat nad działaniami edukacyjnymi Fundacji Panoptykon sprawuje Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.

Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy „Polis” istnieje od 1995 roku, ale środowisko powstawało w 1992, kiedy Halina Bortnowska założyła młodzieżową grupę warsztatów dziennikarskich (kolejne pokolenia spotykają się na cotygodniowych Czwartkach o godz. 18 w Fundacji Helsińskiej Praw Człowieka). Głównym celem naszej organizacji jest edukacja młodych w zakresie sprawnego i odpowiedzialnego posługiwania się mediami, a także pobudzanie ich do zajmowania aktywnej postawy w życiu publicznym. Zadania te Stowarzyszenie realizuje poprzez prowadzenie warsztatów dziennikarskich dla gimnazjalistów, licealistów i studentów, a także współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi (m.in. Helsińską Fundacją Praw Człowieka czy Fundacją Wychowawców i Młodzieży „Prom”). Członkowie stowarzyszenia, to młodzi ludzie prowadzący warsztaty dziennikarskie, spotkania, obozy i media wydarzeniowe (m.in. o Festiwalu Nauki czy Festiwalu „Watch Docs. Prawa Człowieka w Filmie”), aby pokazać i ulepszyć działania medialne młodszych i przygotować ich do profesjonalnej pracy. Organizacja interesuje się prawami człowieka i rozwojem obywatelskim, działając na ich rzecz. „Polis”’ jest członkiem-założycielem organizacji European Youth Press i sieci Mediattivo Europe, współpracuje z wieloma polskimi i europejskimi organizacjami, uczelniami i profesjonalnymi mediami.