1. Wprowadzenie do kampanii społecznej

Zadania dla nauczyciela:
Wprowadź uczniów w tematykę kampanii społecznej. Pokaż, czym różni się od reklamy komercyjnej. Zaprezentuj przykłady kampanii. Zwróć uwagę na poruszane problemy, ale także przeprowadzone w ramach kampanii działania. Wspólnie z uczniami zastanówcie się, jak mógł wyglądać proces powstania danej kampanii społecznej. Poszukajcie jej mocnych i słabych stron.

 

Możesz wykorzystać następujące materiały:
 

- Felieton filmowy o kampanii społecznej z udziałem Weroniki Majchrzak z agencji reklamowej PZL i Janiny Ochojska z Polskiej Akcji Humanitarnej)

- Gotowe scenariusze lekcji  (np.: www. edukacjamedialna.edu.pl)

- Przykłady kampanii społecznych (polecamy portal www.kampaniespoleczne.pl)
 

Zadania dla uczniów:

Zapoznajcie się z przykładami kampanii społecznych, które przedstawi wam nauczyciel. Spróbujcie sami znaleźć inne przykłady kampanii - w telewizji, w radiu, w internecie, na ulicznych billboardach. Zastanówcie się o czym są te kampanie, Co jest ich celem? W jaki sposób są przygotowane? W jakiej formie? Czy dzięki nim czegoś nowego się dowiedzieliście? Zastanówcie się też, jaką kampanię chcielibyście przygotować i jak byście to zrobili?
 

 Uczeń zdobywa kompetencje:

krytyczne podejście do reklam i przekazów medialnych; odróżnienie kampanii od reklamy komercyjnej; selekcja informacji, porównywanie wiadomości, wnioskowanie.