MIND OVER MEDIA

Czy czytając wiadomości w Internecie, zastanawiasz się kto i w jakim celu je tworzy ? Czy umiesz rozpoznać techniki, które mają przyciągnąć i utrzymać Twoją uwagę? Czy zauważasz jakie wartości, style życia i punkty widzenia prezentuje? Wreszcie – czy zwracasz uwagę na to,  czego nie ma w tak zaprojektowanym  przekazie – co zostało przemilczane?

Media codziennie próbują wpłynąć na nasze postrzeganie świata i wybory za pomocą reklamy, public relations, rozrywki, a także komunikatów rządowych czy materiałów edukacyjnych. Propaganda jest stara jak świat, sięga jednak po nowe narzędzia. Program edukacyjny  Mind Over Media powstał po to, by ułatwiać rozpoznawanie technik wpływu i manipulacji oraz uczyć krytycznego myślenia.

W Stanach Zjednoczonych prof. Renee Hobs założyła platformę społecznościową, umożliwiającą analizę języka propagandy w mediach. W tym roku organizacje pozarządowe z Polski, Rumunii, Chorwacji, Belgii, Francji i Finlandii uruchamiają platformę we własnych wersjach językowych. Strona jest bardzo łatwa w obsłudze: każdy może zamieścić tam wideo albo zrzut ekranu, opisać sytuację i zdecydować, która z czterech technik manipulacji została zastosowana w tym materiale (wywołanie silnych emocji; upraszczanie informacji i idei; odpowiadanie na potrzeby społeczne; atakowanie przeciwników). Po akceptacji administratora treści te tworzą wirtualną galerię medialnej propagandy, a inni użytkownicy platformy mogą oceniać, na ile szkodliwe społecznie są techniki użyte w materiałach.

Mind Over Media Polska. Szkoła krytycznego myślenia” to polska wersja programu. Oprócz platformy społecznościowej tworzymy korpus materiałów edukacyjnych, które nie tylko pomogą nauczycielom i nauczycielkom w pracy ze współczesnymi przykładami manipulacji medialnej, ale też pozwolą przeprowadzić  uczniów przez historię propagandy i różne odcienie jej języka. Naszym celem jest wspieranie umiejętności krytycznego myślenia, pogłębianie rozumienia i analizy medialnych przekazów, a także uzbrojenie użytkowników mediów w kompetencje, dzięki którym będą mogli rozpoznawać propagandę w mediach i skutecznie się przed nią bronić.

Wejdźcie na nasza stronę mindovermedia.pl i stańcie się współtwórcami Szkoły krytycznego myślenia.

Harmonogram programu:

Zespół Mind Over Media Polska
Szkoła krytycznego myślenia
Centrum Edukacji Obywatelskiej

 

 

Projekt "Mind over Media in EU – Analyzing Contemporary Propaganda" to inicjatywa Fundacji Evens prowadzona we współpracy z partnerami: Stowarzyszeniem Komunikacji i Kultury Medialnej (Chorwacja). Centrum Edukacji Obywatelskiej (Polska), Fińskim Towarzystwem Edukacji Medialnej, MEC / Mediawijs (Belgia), Towarzystwem Mediawise (Rumunia) i organizacją Media Maker/Prasą Obywatelską (Francja).

Mind over Media in EU  jest programem pilotażowym Media Literacy for All finansowanym przez DG Connect

Projekt jest współfinansowany przez Dyrekcję Generalną ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii Komisji Europejskiej jako część programu pilotażowego Media Literacy For All umowa grantowa nr LC-00644630

Klauzula zrzeczenia się odpowiedzialności

Informacje i poglądy przedstawione na tej stronie są wyłącznie opiniami autorów i niekoniecznie odzwierciedlają oficjalne stanowisko Unii Europejskiej. Ani instytucje i organy Unii Europejskiej, ani żadna osoba działająca w ich imieniu nie mogą być pociągnięte do odpowiedzialności za wykorzystanie informacji tu zawartych.