07 Lutego 2018

Chcemy wyposażyć młodych uczestników projektu w kompetencje, które pozwolą im świadomie i bezpiecznie poruszać się po Internecie, a także wesprzeć nauczycieli w prowadzeniu zajęć na temat bezpieczeństwa sieci i krytycznego odbioru przekazów medialnych.

07 Lutego 2018

Jeden z wariantów ćwiczenia bazującego na przeglądzie codziennej prasy.

07 Lutego 2018

Historia mediów w pigułce. Ćwiczenia.

07 Lutego 2018

Scenariusze lekcji dotyczące treści z zakresu obowiązkowej edukacji medialnej w szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej  z legalnakultura.pl

07 Lutego 2018

Jak opisać GAZETĘ nie używając słów papier, magazyn, opinia, brukowiec? Czas sprawdzić swoją kreatywność podczas zabawy!