A A A

Mind over media


Dodawaj przykłady, analizuj je
i wykorzystuj na lekcjach.

O programie

W programach edukacji medialnej rozwijamy umiejętności krytycznego myślenia i odbioru przekazów medialnych. Śledzimy przykłady medialnej propagandy
i analizujemy je, by bardziej świadomie podchodzić do reklam, prasy, telewizji i mediów społecznościowych. 

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.

Prawa do materiałów na stronie, o ile nie stwierdzono inaczej, posiada Centrum Edukacji Obywatelskiej, a teksty są dostępne na licencji Creative Commons BY-SA 3.0 PL. Licencja nie obejmuje zdjęć, filmów i materiałów graficznych. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych treści.