Inauguracja programu "MedJa. Szkoła krytycznego myślenia"

Wraz z grupą nauczycieli i nauczycielek, dziennikarzy i dziennikarek oraz osób zajmujących się edukacją medialną otworzyliśmy program "MedJa. Szkoła krytycznego myślenia".

Spotkanie odbyło sie 1.10 w domu innowacji społecznych "Marzyciele i rzemieślnicy". Wraz zaproszonymi gośćmi dyskutowaliśmy, debatowaliśmy i braliśmy udział w warsztatach, żeby przygotować się na najbliższe miesiące pracy w programie i na kursie internetowym.

Spotkanie rozpoczął Edwin Bendyk z „Polityki”, który poprowadził wykład inauguracyjny "Jak media tworzą świat" wprowadzając nas w temat i prowokujac do pogłębionej refleksji. Po przerwie rozpoczęliśmy debatę "Małe media, duża odpowiedzialność. Jak lokalne media mogą kształtować debatę publiczną", na którą zaprosiliśmy ekspertki i ekspertów z różnych dziedzin. Słuchaliśmy Katarzyny Grubek z Centrum Edukacji Obywatelskiej i Hanny Zielińskiej, przedstawicielki partnera strategicznego programu - Evens Foundation, które wypowiadały się z perspektywy edukajci medialnej o budowaniu sieci etycznego dziennikarstwa w Polsce. Ważny glos w dyskuji przypadł Hannie Kordalskiej-Rosiek z Rady Etyki Mediów. która dyskutowała z Rafałem Radzymińskim z magazynu „Made in Warmia&Mazury” o etyce dziennikarskiej. Debatę inteligentnie puentował Jakub Górnicki z Outriders, dając wiele interesujacych rekomendacji z perspektywy dziennikarstwa miedzynarodowego. Spotkanie moderował Filip Gołębiewski z naszej organizacji partnerskiej - Instytutu Dyskursu i Dialogu (INDID).

Po lunchu zaprosiliśmy uczestników i uczestniczki na warsztaty medialne w czterech grupach. Najnowszą grę medialną "Czwarta władza" zaprezentowali Filip Gołębiewski i Sara Smyczek z Instytutu Dyskursu i Dialogu. Rafał Hetman z Outriders poprowadził warsztat o medialnym storytellingu. Zaprosiliśmy też Małgorzatę Kilian ze Stowarzyszenia Demagog, która poprowadziła warsztat  fact-checkingowy. Mentorka w naszym kursie internetowym i niezależna dziennikarka Anna Maziuk zaprosiła uczestników i uczestniczki na praktyczny warsztat autentycznego pisania.

Spotkanie zainaugurowalo też nasz kurs internetowy dostępny na platformie NAI. 

Objerzyjcie relację zdjęciowa autorstwa Kamili Szuby.

Maja Dobiasz-Krysiak

Projekt finansowany jest z inicjatywy Fundacji Evens w partnerstwie z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Projekt jest współfinansowany przez Fundację Evens i Centrum Edukacji Obywatelskiej.