Kontakt

 

MAJA DOBIASZ-KRYSIAK

Dział Kultura i Media

Centrum Edukacji Obywatelskiej

ul. Noakowksiego 10

00-666 Warszawa

telefon: +48 22 659 62 03 wew.118

maja.dobiasz@ceo.org.pl