WŁĄCZ SIĘ. Młodzi i media

Włącz się. Młodzi i media

Włącz się. Młodzi i media to wspólny program Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacji Evens, który realizowaliśmy w latach 2012 - 2017. Był odpowiedzią na potrzebę rozwijania kompetencji medialnych dzieci i dorosłych. Edukacja medialna nie jest wprawdzie oddzielnym przedmiotem w szkołach, ale w podstawie programowej jasno zaleca się, by nauczyciele poświęcili „dużo uwagi edukacji medialnej, czyli wychowaniu uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów”. Jej treści pojawiają się na różnych lekcjach przedmiotowych. W ramach programu Włącz się. Młodzi i media przygotowywaliśmy wskazówki dotyczące sposobu wykorzystania tradycyjnych i nowych mediów na zajęciach.

W ramach programu Włącz się uczniowie poznawali język mediów, wyszukuiwali i analizują przekazy w internecie, prasie, radiu, telewizji. Uczyli się krytycznego i świadomego odbioru treści, poznawali strategie (i tricki) nadawców, uczyli się „filtrować” informacje i obrazy, które do nich docierają. Próbuowaliodpowiedzialnie uczestniczyć w komunikacji na portalach społecznościowych, a wreszcie – tworzyli własne materiały, teksty, filmy, animacje, zdjęcia, nagrania dźwiękowe, dotyczące życia szkolnego, społeczności lokalnej lub zjawisk globalnych.

Program skierowany był do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych (kl. 4-6), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w całej Polsce. Był uzupełnieniem programu nauczania w szkole na zajęciach np. języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie oraz na zajęciach pozalekcyjnych – kółkach polonistycznych, dziennikarskich, w ramach grupy uczniów przygotowujących szkolną gazetkę, prowadzonego w szkole klubu filmowego, aktywnego koła bibliotecznego itp. W ramach zajęć z edukacji medialnej, uczniowie pod opieką nauczyciela przygotowywali też kampanie społeczne lub filmy zaangażowane społecznie.

ZAPLANUJ ROK Z NASZYMI MATERIAŁAMI:

Proponujemy nauczycielom zaprojektowanie z nami zajęć o mediach. Przygotowaliśmy pięć obszarów tematycznych (modułów). Od nauczycieli zależy, w jaki sposób rozplanują zajęcia oraz z których materiałów skorzystają. To nasza podpowiedź i sugestia na zaplanowanie całego roku pracy z elementami edukacji medialnej. W każdym module znajdziecie felieton filmowy z udziałem ekspertów, tematy do dyskusji, część teoretyczną, ćwiczenia oraz propozycje dodatkowych materiałów.

  

 

 

CZY MEDIA MOGĄ
ZMIENIAĆ ŚWIAT?INFORMACYJNY
ZAWRÓT GŁOWY

O PRYWATNOŚCI I
BEZPIECZEŃSTWIE
W SIECI

OTWARTE ZASOBY
W INTERNECIE

JAKIM JĘZYKIEM
MÓWIĄ MEDIA
?

 

Program realizowany był  przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.