Nagroda Edukacyjna Fundacji Evens

Nagroda Edukacyjna Fundacji Evens w 2020 roku przyznawana będzie osobom, które szukają inspiracji i nowych koncepcji wspierania motywacji i rozwijania umiejętności krytycznego myślenia w kontekście spraw społecznych.

Praktyka i badania to często oddalone od siebie światy. Chcąc zakwestionować ten sztuczny podział, nowa Nagroda Edukacyjna Evensa „Krytyczne Myślenie jako Praktyka Wolności", zachęca do składania wniosków w dwóch kategoriach:

  1. Naukowo uzasadnione działania praktyczne, które wspierają krytyczne myślenie o kwestiach społecznych
  2. Praca naukowa zorientowana na praktykę, która pogłębia nasze rozumienie praktyk, pedagogik, programów nauczania lub projektów wspierających krytyczne myślenie oraz stwarza warunki, w których może się rozwijać edukacja na rzecz krytycznego myślenia

Zaproszenie kierowane jest do nauczycieli i nauczycielek, naukowczyń i naukowców, studentów i studentek, osób pracujących z młodzieżą, artystów i artystek, NGO-sów, grup nieformalnych itp. Zgłaszane projekty mogą dotyczyć edukacji formalnej i nieformalnej, edukacji młodzieży, dzieci i dorosłych.

Jeśli chcesz złożyć wniosek, przeczytaj uważnie „Zaproszenie do składania wniosków”, pobierz i wypełnij Formularz wniosku i wyślij go do Marjolein Delvou najpóźniej do 15 marca. Informacje w języku angielskim dostępne są pod adresem:

http://www.evensfoundation.be/prizes/critical-education/evens-prize-for-education-2020?fbclid=IwAR1hKuwIu8HWc1r8ICa66Koy4UaHGfk1dNGNdcs9V0JkGkgtLagGbWT6Ey0