Media Literacy Smartphone

Zapoznajcie się ze smartfonem, czyli narzędziem, które pomaga w analizie medialnych przekazów poprzez zadawanie pięciu prostych pytań . Możecie pobrać to narzędzie, wydrukować dwustronnie i rozdać uczniom. Za każdym razem gdy będziecie chcieli przeanalizować mem, filmik, screenshot, reklamę czy kampanie społeczną - po prostu wyjmijcie z kieszeni smartfony. Te papierowe mogą okazać się tu bardziej skuteczne, niż te cyfrowe!