30 Maja 2018

Jak analizować przekazy medialne? Jak rozpoznawać różne rodzaje medialnej dezinformacji i manipulacji? Jak stać się świadomym odbiorcą mediów we współczesnym świecie?

16 Maja 2018

Webinarium Dominiki Cieślikowskiej o obrazie uchodźców w mediach.

26 Kwietnia 2018

Nagranie webinarium pt". To straszne słowo "uchodźca" czyli o manipulacji w mediach".  

28 Marca 2018

Infografika „Nie tylko fake newsy” pokazuje 10 rodzajów informacji potencjalnie wprowadzających w błąd - doskonałych do omówienia na lekcji.

22 Marca 2018

Jak prowadzić w szkole zajęcia z zakresu edukacji o polityce, które angażują uczniów i uczennice do dyskusji na kontrowersyjne i istotne tematy ze sfery publicznej oraz rozwijają wśród młodzieży tolerancję polityczną?

Strony