Przewodnik metodyczny dla nauczycieli i nauczycielek

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Przewodnikiem metodycznym dla nauczycieli i nauczycielek, który wyjaśnia, jak prowadzić w szkole zajęcia z zakresu edukacji o polityce, które angażują uczniów i uczennice do dyskusji na kontrowersyjne i istotne tematy ze sfery publicznej oraz rozwijają wśród młodzieży tolerancję polityczną.

Przewodnik metodyczny:

  • tłumaczy, czym jest edukacja o polityce i dlaczego warto zajmować się nią w szkole, 
  • wyjaśnia, jak wybierać tematy do dyskusji o polityce; 
  • prezentuje konkretne narzędzia i metody prowadzenia dyskusji z uczennicami i uczniami na tematy polityczne;
  • podpowiada nauczycielom i nauczycielkom, jak odpowiedzieć na wyzwania pojawiające się podczas prowadzenia zajęć z zakresu edukacji o polityce.