Jak analizować przykłady medialnej propagandy?

Jak analizować przekazy medialne? Jak rozpoznawać różne rodzaje medialnej dezinformacji i manipulacji? Jak stać się świadomym odbiorcą mediów we współczesnym świecie?
 
Serdecznie zapraszamy do przeprowadzenia z uczniami i uczennicami cyklu dwóch zajęć lekcyjnych poświęconych analizie przekazów medialnych. Przygotowaliśmy scenariusze angażujących lekcji, w których wykorzystujemy przykłady artykułów, materiałów video, memów, satyry, fake newsów z głośnych i aktualnych tematów, które z pewnością zainteresują uczniów i uczennice. Podczas zajęć młodzi ludzie ćwiczą analizę przekazów medialnych, odróżnianie opinii od faktów, rozpoznawanie technik manipulacyjnych i perswazyjnych.
 
Cele zajęć:
  1. Lekcja (podzielona na moduły o łącznej długości 70 min.) pokazuje uczniom i uczennicom, jak ważne jest umiejętne odróżnianie faktów od opinii w różnorodnych formach przekazu. Uczniowie i uczennice analizują przekazy medialne, poddając pod ocenę ich wiarygodność i wskazując użyte techniki mające na celu wywarcie na odbiorcę wpływu. Tworzą „Kodeks świadomego odbiorcy mediów”.
  2. Lekcja (rozłożona na dwie jednostki lekcyjne) jest poświęcona technikom i sposobom medialnej dezinformacji. Uczniowie i uczennice poznają różne typy przekazów, które mają na celu wywarcie wpływu lub wprowadzają odbiorcę w błąd oraz podejmują się ich analizy. Ćwiczą rozpoznawanie medialnej manipulacji oraz rozwijają krytyczne myślenie.
Scenariusze podzielone są na moduły do dowolnego wykorzystania, modyfikacji lub adaptacji przez nauczycieli i nauczycielki. Każdy moduł składa się z angażujących uczniów i uczennice ćwiczeń, które mają na celu przygotowanie młodzież do świadomego analizowania i weryfikowania przekazów medialnych.