2. Wybór problemu/tematu

Zadania dla nauczyciela:
Utwórz grupę projektową z osób zainteresowanych pracą nad kampanią społeczną. Wspólnie zastanówcie się nad tematem kampanii (burza mózgów, diagnoza problemu) i wybierzcie go. Podzielcie się zadaniami. Pomysłami na kampanię możecie się wymieniać również przy pomocy narzędzi TIK (np. tworząc dostępny dla wszystkich dokument w chmurze lub posty na blogu itp.).

Zadania dla uczniów:
Zastanówcie się nad problemem, którym chcecie się zająć. Pamiętajcie, że często od wyboru tematyki zależy powodzenie całej kampanii społecznej. Wiecie już, jakie działania wykorzystali inni tworząc kampanie, weźcie to pod uwagę wybierając problem. Ważne, by sprawa, którą będziecie się zajmować i nagłaśniać była dla was samych ciekawa i ważna, ale powinna też dotyczyć większej liczby osób (np. całej szkoły, środowiska lokalnego lub nastolatków). Warto na początek przeprowadzić diagnozę problemu - co aktualnie ważnego dzieje się w waszej miejscowości, o czym się mówi, czym żyją wasi rówieśnicy, co warto nagłośnić, co warto zmienić? Możecie zrobić sondę uliczną, wywiady, ankietę. Zajrzyjcie też do lokalnej prasy, na stronę urzędu miasta itp.

Tematów, którymi możecie się zająć jest sporo. Na przykład: sytuacja bezpańskich zwierząt w waszej miejscowości; uzależnienie młodych ludzi od internetu; nielegalne wysypiska w lesie; bariery, które napotykają osoby niepełnosprawne; zachęta do czytania książek; niska frekwencja w wyborach samorządowych i państwowych; kampania reklamująca waszą szkołę i tak dalej. Cele kampanii mogą być różne: zmiana postaw obywateli, zwrócenie uwagi na problem, zebranie środków finansowych lub materialnych. Rozejrzyjcie się uważnie dookoła, nastawcie uszu - wybierajcie i działajcie!
 

Uczeń zdobywa kompetencje:

 

wyszukiwanie informacji, sprawdzanie różnych źródeł; krytyczne podejście do treści, oddzielanie faktów od opinii, selekcja informacji, znajomość prawa do wizerunku, kreatywne korzystanie z mediów - obsługa dyktafonu, przeprowadzanie krótkich wywiadów, planowanie, praca w grupie.