3. Planowanie pracy

Zadania dla nauczyciela:

Jeśli wybraliście już temat/tematy kampanii, przejdź do zaplanowania pracy z uczniami. Zastanówcie się: ile czasu będzie trwać zasadnicza kampania (dwa dni, tydzień, miesiąc), ile czasu potrzebujecie na jej przygotowanie? jakie działania trzeba będzie wykonać i kto będzie za nie odpowiedzialny? W jaki sposób będziecie dokumentować waszą pracę - założycie bloga, profil na facebook’u? Stwórz harmonogram działań, monitoruj i ewaluuj pracę uczniów.

Zadania dla ucznia:

Zaplanujcie pracę nad kampanią - przygotujcie harmonogram działań. Pamiętajcie, że musicie go dopasować do swoich szkolnych i pozaszkolnych obowiązków (na czas sprawdzianów i egzaminów zaplanujcie mniej wymagające działania). Podzielcie się zadaniami. Na początku warto stworzyć teoretyczny plan całej kampanii. Stwórzcie sobie wirtualne miejsce, do którego każdy będzie miał dostęp. Możecie tam zaznaczać zadania już zrobione, zapisywać pomysły na nowe. Zbierajcie dokumentację.

Zastanówcie się też nad “sojusznikami”, których mógłby zainteresować wasz temat. Mogą to być potencjalni sponsorzy, ludzie kultury, nauki, polityki, którzy obejmą patronatem wasze wydarzenie. korzystanie z informacji,

Uczeń zdobywa kompetencje:

poznanie nowych narzędzi TIK, planowanie czasu, odpowiedzialność za przydzielone zadania, kreatywne wykorzystanie mediów - blogi