4. Działanie

Zadania dla nauczyciela:

Podsumuj dotychczasową pracę uczniów. Zobacz, w których obszarach potrzebują pomocy. Wspólnie zastanówcie się nad rozwiązaniem powstałych problemów. Podpowiadaj rozwiązania, miejsca i osoby, z którymi mogą się spotkać. Słuchaj pomysłów uczniów i wspieraj ich w działaniu. Nie wykonuj pracy za uczniów, interweniuj tylko wtedy, gdy naprawdę jest to konieczne. Czuwaj, aby działania uczniów były zgodne z prawem i miały wysoką jakość merytoryczną i estetyczną. Chwal, wspieraj i wymagaj.

Zadania dla uczniów:

Wyszukajcie jak najwięcej informacji dotyczących wybranego problemu. Nie ograniczajcie się tylko do źródeł internetowych. Umówcie się na spotkanie z osobą, która może udzielić wam informacji na ten temat. Jeżeli wybrany przez was problem został już gdzieś opisany, spróbujcie dotrzeć do autora artykułu czy publikacji. Będzie on skarbnicą cennej wiedzy, która może się przydać podczas pracy nad waszą kampanią.

Korzystajcie z BIP (Biuletyn Informacji Publicznej), który jest dostępny na stronie internetowej każdej instytucji publicznej. Pamiętajcie, że każdy obywatel ma prawo do informacji publicznej!

Zbierajcie dokumentację, róbcie kopie dokumentów, zdjęć itp. Pomyślcie, kto mógłby zostać waszym sojusznikiem. Jaka firma, instytucja, redakcja mogłaby objąć kampanię patronatem. Kto mógłby was wesprzeć (merytorycznie, finansowo)? Zbierajcie kontakty!

Pamiętajcie, że aby zbadać skalę problemu musicie zdobyć informacje od osób z różnych środowisk. Dokonajcie selekcji zebranego materiału.

Zastanówcie się nad formą kampanii społecznej, z jakich elementów i etapów będzie się składała. Co możecie zrobić?
- opracować logo kampanii i hasło;
- zaplanować stronę wizualną i informacyjną kampanii (plakaty, ulotki)
- zrobić promocję waszej kampanii (w lokalnych mediach, na terenie szkoły, w waszej miejscowości, w internecie)
- nagrać spot kampanii i zamieścić go w internecie, na portalach społecznościowych
- poszukać sponsorów (np. drukarnia) -
rozesłać zaproszenia do osób i instytucji, które mogą być zainteresowane waszym tematem i aktywnie włączą się w kampanię społeczną.


Zastanówcie się jakimi działaniami najlepiej osiągnąć wyznaczone cele. Pomyślcie o wszystkich działaniach dodatkowych, które mogą przyciągnąć odbiorców waszej kampanii. Może uda się zaangażować lokalnych liderów.

Przeprowadźcie kampanię społeczną!
- zorganizujcie w szkole happening, który będzie punktem wyjścia do rozmowy,
- przy okazji kampanii pomyślcie też o innych działaniach. Zorganizujcie konkurs, spektakl teatralny, koncert
- nagrajcie audycję radiową lub telewizyjną
- napiszcie cykl artykułów dotyczących wybranego problemu, opublikujcie wywiady

Uczeń zdobywa kompetencje:

korzystanie z informacji, sprawdzanie różnych źródeł; kreatywne korzystanie z mediów; umiejętności: pisanie tekstów, komunikacja, wykorzystanie narzędzi TIK, programów, nawiązywanie relacji - PR, szukanie i pozyskiwanie partnerów, prawo autorskie, bezpieczeństwo w sieci, znajomość netykiety