5. Prezentacja i podsumowanie

Zadania dla nauczyciela:

Podsumuj pracę nad kampanią społeczną. Wspólnie z uczniami zastanówcie się nad jej mocnymi i słabymi stronami, oceń i podsumuj pracę uczniów; porozmawiajcie o tym, co sprawiło im największą trudność, a co było najprzyjemniejsze. Oceńcie skalę kampanii. Zastanówcie się nad sposobem zaprezentowania wyników kampanii.

Zadania dla uczniów:

Wyciągnijcie wnioski ze swojej dotychczasowej pracy. Spójrzcie krytycznym okiem, na to co udało się zrealizować, a co musieliście zmienić. Zastanówcie się, jakie były przyczyny tych zmian.
Zaprezentujcie wyniki swojej pracy, pokażcie innym co udało wam się osiągnąć. Być może będzie to spotkanie na forum szkoły, a może w lokalnej przestrzeni (dom kultury).
Stwórzcie całą dokumentację kampanii. Możecie opublikować ją na swoim blogu. Ważne, aby w chronologiczny sposób opisać wszystkie etapy pracy nad kampanią. Od pomysłu do realizacji.

 

Uczeń zdobywa kompetencje:

 

kreatywne korzystanie z mediów, wykorzystanie prawa do wizerunku, prawo autorskie, wolne licencje, wyciąganie wniosków, krytyczna ocena pracy