EMELS - Europejski Standard Edukacji Medialnej

Europejski Standard Edukacji Medialnej jest narzędziem, dzięki któremu edukatorzy mogą podnosić kompetencje medialne młodzieży. Mogą z niego korzystać zarówno organizacje młodzieżowe i instytucje pracujące z młodzieżą, jak również instytucje publiczne czy grupy nieformalne.

Standard EMELS opisuje edukację medialną jako proces przygotowania osób – w tym wypadku pracowników młodzieżowych i młodzieży – do kompetentnego i świadomego korzystania z mediów cyfrowych. Standard został podzielony na 5 obszarów i 16 kompetencji, zilustrowanych praktycznymi przykładami wiedzy, umiejętności i postaw. Standard uzupełniają opisy dobrych praktyk i materiały edukacyjne.

Standard i informacje o nim znajdziesz pod adresem: https://emels.eu/pl/

Załączone dokumenty: 
  1. 1. Emels handout pl.pdf (85KB)