III Kongres Edukacji Medialnej

Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej wspólnie z Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego zapraszają do udziału w III Kongresie Edukacji Medialnej/Spotkanie badaczy i praktyków, które odbędzie się w Gdańsku-Gdyni w dniach 25-26 października 2018 roku. Kongres odbywa się pod hasłem „Edukacja medialna w świecie cyfrowego konsumpcjonizmu. Nowe technologie a solidarne i pluralistyczne społeczeństwo?” i poświęcony jest aktualnemu oraz ważnemu zagadnieniu, jakim jest rola nowych technologii (oraz branży technologicznej) w świecie cyfrowego konsumpcjonizmu. Jednym z ważnych zadań stojących obecnie przed edukacją medialną jest zwrócenie uwagi na paradoks nowych technologii, z jednej strony sprzyjającym demokratyzacji i pluralizacji, zaś z drugiej, za sprawą zaawansowanych i nowoczesnych komputerowych technik obliczeniowych, będących narzędziem inwigilacji oraz manipulacji.

Zachęcamy do dzielenia się wiedzą naukową oraz praktyczną w odniesieniu do takich zagadnień, jak:

 • rola edukacji medialnej wobec postępującej algorytmizacji oraz technologizacji,
 • nowe technologie jako narzędzia kontroli społecznej i politycznej,
 • trolling internetowy, hejting, mowa nienawiści w mediach społecznościowych,
 • formy manipulacji i dezinformacji online, w tym propaganda komputacyjna,
 • obrona przed fake news,
 • działania edukacji medialnej na rzecz budowania solidarnego i demokratycznego społeczeństwa,
 • programowanie - nowe umiejętności obywatelskie?
 • korzystanie z technologii na rzecz społeczności lokalnych,
 • narzędzia mobilne - platformy aktywności społecznej,
 • edukacja interaktywna - nowe pokolenia, nowe interfejsy komunikowania,
 • (cyfrowa) edukacja kulturalna - nowe narzędzia i metody.

 

W ramach Kongresu odbędą się trzy dyskusje plenarne z udziałem ekspertów, badaczy oraz praktyków, a także dwa warsztaty oraz sesje referatowe.

Rejestracja odbywa się do 9 września 2018 roku za pośrednictwem formularza internetowego znajdującego się na stronie internetowej Kongresu.

Szczegóły na temat wydarzenia:

 http://kongres2018.ptem.org.pl/

https://www.facebook.com/events/375785879561098/

 

Partnerzy Kongresu:

Centrum Edukacji Obywatelskiej, Fundacja Nowoczesna Polska, Fundacja Dbam o Mój Zasięg, Fundacja Demagog, Fundacja Citizen Project, Ezzev Foundation