Jak analizować przekazy medialne?

Scenariusz pokazuje uczniom i uczennicom, jak ważne jest umiejętne odróżnianie faktów od opinii w różnorodnych formach przekazu. Uczniowie i uczennice analizują przekazy medialne, poddając pod ocenę ich wiarygodność i wskazując użyte techniki mające na celu wywarcie na odbiorcę wpływu. Tworzą "Kodeks świadomego odbiorcy mediów".