Kampanie Społeczne o propagandzie

Jak rozpoznawać propagandę i jak się przed nią bronić ?

Publikowanie nieprawdziwych wiadomości jest stare jak świat. Historia mediów pełna jest ostrych wymian słów, oskarżeń i pomówień. Ostatnio jednak popularne stało się uogólniające sformułowanie „fake news", które stosuje się parasolowo do określania wszelkich informacji mijających się z prawdą.