Nie tylko fake newsy. Jak rozpoznawać różne rodzaje medialnej dezinformacji?

Lekcja (rozłożona na dwie jednostki lekcyjne) jest poświęcona technikom i sposobom medialnej dezinformacji. Uczniowie i uczennice poznają różne typy przekazów, które mają na celu wywarcie wpływu lub wprowadzają odbiorcę w błąd oraz podejmują się ich analizy. Ćwiczą rozpoznawanie medialnej manipulacji oraz rozwijają krytyczne myślenie.