Raport Komisji Europejskiej

Grupa ekspertów Komisji Europejskiej (HLEG) opublikowała raport na temat sposobów zwalczania dezinformacji szerzonych w Internecie.

Przedstawiono tam działania, które powinny podjąć  zarówno organy europejskie, jak i media cyfrowe, aby zwalczyć rozpowszechnianie dezinformacji w Internecie.

Autorzy dokumentu  wychodzą poza termin "fake newsy", argumentując, że nie obejmuje on skali problemu. Zamiast tego proponuje termin dezinformacja, na określenie dowolnej formy fałszywych, niedokładnych lub wprowadzających w błąd informacji mających na celu celowe generowanie zysków lub wyrządzanie szkód społecznych.

Komisarz ds. gospodarki cyfrowej i społeczeństwa, Mariya Gabriel stwierdziła, że ​​uruchomienie raportu było jedynie początkiem tego procesu i wymieniła cztery zasady leżące u podstaw walki z dezinformacją rozpowszechnianą w Internecie:

  • Przejrzystość, dzięki której obywatele mają jasne informacje na temat źródeł wiadomości i finansowania;
  • Różnorodność informacji w celu wydania krytycznej oceny;
  • Wiarygodność informacji, które powinny być oczywiste dla obywateli; i
  • Inkluzywność, przy zaangażowaniu wszystkich  stron zainteresowanych w zrównoważone rozwiązanie.

Komisarz wyjaśniła: "Moją intencją jest wywołanie w Europie wolnej, pluralistycznej, demokratycznej, społecznej i gospodarczej debaty". Zalecenia HLEG "w pełni szanowałyby podstawowe wartości UE, takie jak wolność wypowiedzi, pluralizm mediów i wolność słowa. wolność mediów "- dodała.

Jakie są priorytety HLEG?

  • Uczenie umiejętności korzystania z mediów i interpretowania informacji;
  • Tworzenie zróżnicowanego i zrównoważonego ekosystemu mediów informacyjnych;
  • Promowanie przejrzystości;
  • Uczynienie algorytmów odpowiedzialnymi;
  • Zwiększanie zaufania
  • Wsparcie odbiorców i dziennikarzy.

HLEG sugeruje również, by Komisja Europejska wydała plan działania na rzecz wdrożenia rekomendacji z raportu. Przede wszystkim  wszyscy reprezentanci sektora cyfrowego - w tym platformy internetowe, agencje prasowe i dziennikarze powinni włączyć się w prace nad kodeksem praktyk – systemem  samoregulacji stworzonym przez wszystkich reprezentantów sektora.

Tekst raportu w jezyku angielskim:

Stworzono na podstawie: https://www.governmenteuropa.eu/eu-report-disinformation-spread-online/85410/