Rusza nowy program "MedJa. Szkoła krytycznego myślenia"

Dołącz do wyjątkowego programu "MedJA. Szkoła krytycznego myślenia". 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Ideą programu jest nawiązanie partnerstw między szkołami i lokalnymi agencjami medialnymi w celu współtworzenia etycznych mediów i wzmacniania kompetencji krytycznego myślenia.
W programie podkreślamy te aspekty pracy dziennikarskiej, które wiążą się z edukacją obywatelską i współtworzeniem lokalnej społeczności poprzez dostarczanie wiarygodnych i istotnych informacji.

WSPARCIE PROGRAMOWE:

  • Nauczyciele i nauczycielki

wezmą udział w warsztatach i kursie e-learningowym z krytycznej analizy przekazów medialnych z indywidualnym wsparciem mentorskim.

  • Uczniowie i uczennice

wejdą we współpracę z lokalnymi mediami, nauczą się czytać i analizować przekazy medialne, a także współtworzyć kolumnę w lokalnej prasie.
Efekty pracy zaprezentują na finałowym spotkaniu w Warszawie.

  • Dziennikarze i dziennikarki

wezmą udział w warsztatach ze znanymi redaktorami, a także zaangażują się w projekty społeczne ze szkołami wzmacniając swoją pozycję w lokalnej społeczności.

Program "MedJA. Szkoła krytycznego myślenia" opiera się na doświadczeniu programu "Mind over media. Szkoła krytycznego myślenia" i składa się z dwóch ścieżek programowych:
  • programu edukacyjnego dla uczniów i dziennikarzy 
     
  • oraz kursu e-e-learningowego dla nauczycieli i nauczycielek


Możesz także pobrać ulotkę na swój komputer klikając w załaczony dokument poniżej.

Harmonogram pogramu:

Rejestracja trwa od 11.06.2019 do 9.09.2019

Działania w programie trwają od 9.09.2019 do 28.02.2019

Przed rejestracją do programu, przeczytaj Regulamin wklikając w załączony dokument poniżej.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY