Co wspólnego ma brytyjski biolog ewolucyjny ze spiskowym Keanu?

Podczas warsztatu stworzysz uczestniczkom i uczestnikom okazję, by refleksyjnie podeszli do powszechnego zjawiska kultury, jakim są memy. Pomożesz osobom uczestniczącym uświadomić sobie skąd wzięła się nazwa memy, jakie są zasady ich tworzenia i funkcjonowania, a także jaką rolę odgrywają we współczesnej rzeczywistości. Warsztat, w zależności od poziomu wiedzy uczestników, może być również punktem wyjścia do rozmowy o stereotypach, komunikacji werbalnej i pozawerbalnej, funkcji języka (fatycznej i ekspresywnej) oraz tolerancji i szacunku. Warsztat ma kilka wariantów, a wybór wersji ćwiczenia zależy od woli i zaangażowania osoby prowadzącej.