III Kongres Edukacji Medialnej - zgłoszenia

Polskie Towarzystwo Edukacji Medialnej wspólnie z Wydziałem Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego oraz Europejskim Centrum Solidarności (Gdańsk) i Centrum Nauki Experyment (Gdynia) zapraszają do udziału w III Kongresie Edukacji Medialnej/Spotkanie badaczy i praktyków, który odbędzie się w dniach 25-26 października 2018 roku w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku (dzień pierwszy) oraz Centrum Nauki Experyment w Gdyni (dzień drugi).

Kongres odbywa się pod hasłem „Edukacja medialna w świecie cyfrowego konsumpcjonizmu. Nowe technologie a solidarne i pluralistyczne społeczeństwo?” i poświęcony jest aktualnemu oraz ważnemu zagadnieniu, jakim jest rola nowych technologii w świecie cyfrowego konsumpcjonizmu. Jednym z ważnych zadań stojących obecnie przed edukacją medialną jest zwrócenie uwagi na paradoks nowych technologii, z jednej strony sprzyjającym demokratyzacji i pluralizacji, zaś z drugiej, za sprawą zaawansowanych i nowoczesnych komputerowych technik obliczeniowych, będących narzędziem inwigilacji oraz manipulacji.

W trakcie Kongresu odbędą się:

·  wystąpienia problemowe badaczy oraz praktyków (prof. P. Celiński z UMCS w Lublinie, prof. T. Szkudlarek z UG, Aleksandra Czetwertyńska  z Centrum Cyfrowe oraz Przemysław Staroń z SWPS, prof. J. Pyżalski, UAM w Poznaniu),

·  dyskusje plenarne z udziałem ekspertów, badaczy oraz praktyków (1. „Jak budować demokrację w czasach manipulacji online i fake news” – moderatorka Alicja Pacewicz; 2.  „Dane, wszędzie dane! Co wiedzą o nas algortymy i co my powinniśmy o nich wiedzieć?” – moderator Onno Hansen-Staszyński; 3. „Programuj albo zostaniesz zaprogramowany. Programowanie  - nowe umiejętności obywatelskie?” – moderator Wiesław Bartkowski, SWPS),

·  dwa warsztaty: „Jak radzić sobie z fałszywymi informacjami” (Stowarzyszenie Demagog/Akademia Fact-Checkingu) oraz „Nowe technologie w społeczności lokalnej: diagnoza potrzeb i planowanie działań edukacyjnych” (Fundacja Nowoczesna Polska),

·  debata praktyków „Cyfrowe rekomendacje dla edukacji w dobie informacyjnego konsumpcjonizmu”,

·  prezentacje dobrych praktyk w zakresie edukacji medialnej,

·  wystąpienia referatowe.
 
Więcej informacji o Kongresie na stronie: 
oraz
 
Rejestracja oraz przesyłanie propozycji wystapień trwa do 9 września 2018 roku