Materiał ekspercki - nowa podstawa programowa

ZAKRES ANALIZY I PERSPEKTYWA
Podjęta tu krytyczna analiza dyskursu dotyczy założeń ogólnych nowej podstawy kształcenia ogólnego przyjętej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w 2018 roku dla szkół średnich. Skupiłam się na wybranych aspektach tego dokumentu:
● ogólnych wytycznych dla szkoły średniej (celów, zadań i kształtowanych umiejętności) oraz
● treściach określonych dla przedmiotów humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem języka polskiego i historii, których programy uległy istotnym zmianom.
W analizie staram się nie tylko określić wyraźne tendencje, ale także zwrócić uwagę na sprzeczności i napięcia obecne w nowej podstawie, będące efektem nawarstwienia się różnych podejść i założeń pedagogicznych.

Marta Rakoczy

dr Marta Rakoczy - kulturoznawczyni i filozofka, adiunkt w Zakładzie Antropologii Słowa. Zajmuje się antropologią słowa, zwłaszcza problematyką piśmienności oraz antropologią edukacji.

Zachęcamy też do pobrania inforgrafik Davida Sypniewskiego (trenera antydyskryminacyjnego, animatora kultury, grafika), które ułatwią nauczycielom i nauczycielkom lekturę analizy.