Poznać prasę po… okładce

Zajęcia przeprowadzone według scenariusza pozwolą uczniom i uczennicom zrozumieć rolę, jaką odgrywają tygodniki w kształtowaniu opinii publicznej oraz w tworzeniu i utrwalaniu stereotypów międzykulturowych. Lekcja uwrażliwia też uczniów na perswazję i manipulację w prasie.