Reporter powinien być przede wszystkim człowiekiem, który spotyka się z drugim człowiekiem