Seksistowska mowa propagandy

Scenariusz dr Iwony Chmury Rutkowskiej zwracający uwagę na seksistowskie sformułowania w języku medialnym. Scenariusz pomaga rozpoznawać język i zjawisko propagandy w kontekście wykorzystania seksistowskich obrazów i treści. Scenariusz można wykorzystać na lekcji wychowawczej, wiedzy o społeczeństwie, języku polskim, etyce, religii.