Jak to działa w szkole?

Pilotaż programu Mind  Over Media w V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Toruniu

Grupa pilotażowa: uczniowie klas I-III o profilu humanistyczno-prawniczym, aktywni, kreatywni, rozwijający swoje pasje

1.Warsztat: Definicje propagandy

Zajęcia pokazały, że uczniowie  łączą termin „propaganda” z negatywnymi skojarzeniami i z nachalną indoktrynacją. Nie zawsze odnoszą go do reklamy, choć mają świadomość jej celów i stosowanych zabiegów służących skuteczności perswazji  takich samych bądź zbliżonych do działań  propagandy. Wpływ na takie postrzeganie ma zapewne edukacja historyczna  i utrwalone znaczenie terminu.

2.Smartfon jako narzędzie  do analizy przekazów medialnych  okazał się przydatny. Najpierw wzbudził wesołość  swoją formą, skłonił młodzież do wyimaginowanych rozmów i żartów, ale po ludycznym wstępie  licealiści  przystąpili do pracy. Zwrócili uwagę na uniwersalizm zawartych wskazówek służących  ocenie przekazów  medialnych a także  na ogrom  materiału w sieci  i na tempo pracy (realizacja programu, wiele zadań)  niesprzyjające refleksji  i weryfikacji treści. Pytania nie wymagały doprecyzowania.

3.Warsztat: Nie tylko fake newsy. Jak rozpoznawać różne rodzaje medialnej dezinformacji

Uczniowie sprawnie realizowali analizę wybranych informacji wprowadzających w błąd, zwracając uwagę na ich różnorodność i stosowane metody. W atrakcyjny sposób zostały przekazane wyniki pracy poszczególnych grup.

Grupę prowadziła Lilia Szczepaniak

nauczycielka języka polskiego w V LO w Toruniu, realizuje z uczniami  od wielu lat projekty związane z  m.in. edukacją teatralną, filmową,  a w związku z nowymi  wyzwaniami, jakie stawia rozwój technologii  informatycznych  i nowych  mediów,  włączyła się w  realizację  pilotażu programu MOM