Przekaźnik jest przekazem

Zapraszamy do zapoznania się z dwoma scenariuszami poruszającymi temat propagandy w różnych typach mediów. 
W jaki sposób technikami porpagandy posługuje się prasa? A w jaki sposób media społecznosciowe za pomocą memów?
 

Scenariusz prasoznawczy dr Urszuli Patockiej Sigłowy

Memy a propaganda. Scenariusz Katarzyny Michalskiej