13 Czerwca 2018

Czy rozmowa o popkulturze pomaga włączyć myślenie krytyczne? Przeprowadźcie warsztat na podstawie scenariusza Media Education Lab.

30 Maja 2018

Jak analizować przekazy medialne? Jak rozpoznawać różne rodzaje medialnej dezinformacji i manipulacji? Jak stać się świadomym odbiorcą mediów we współczesnym świecie?

16 Maja 2018

Webinarium Dominiki Cieślikowskiej o obrazie uchodźców w mediach.

16 Maja 2018

Edukacja medialna w świecie cyfrowego konsumpcjonizmu. Nowe technologie a solidarne i pluralistyczne społeczeństwo?

10 Maja 2018

Program "Mind over media" doceniony na platformie EPALE. Dr Marta Kosińska pisze o nas: "trudno o lepszy przykład cyfrowej, krytycznej edukacji kulturowej."

Strony