Współczesny antysemityzm – krytyczna analiza materiału prasowego

Kluczowym pytaniem tego scenariusza jest: Czym charakteryzują się treści antysemickie i jak je rozpoznać?. Całość zadań zaplanowana jest na lekcję 45minutową. Temat można przeprowadzić na takich przedmiotach jak: historia, godzina wychowawcza, wiedza o społeczeństwie.